پرده ، محصول اصلی برند دکوریما در دوخت های مختلف که به صورت آماده و سفارشی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد. قطعا استفاده از یک پرده مناسب در دکوراسیون می تواند بسیار تاثیر گذار باشد

نمایش 1–16 از 55 نتیجه

پرده پانچ دکوریما مدل HazGro-280

8.400.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل ChenGro-280

5.700.000 ریال7.200.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل PuroGommino-280

4.700.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل TeslaGro-280

7.700.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل DECOCAT-LONG

12.000.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل Velluto Gommino-280

12.000.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل DECOCAT-280

6.100.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما کتان مدل 280-774

3.900.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل 180-774

5.600.000 ریالدو تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل 260-774

3.750.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل ChenGro-180

7.950.000 ریالدو تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل ChenGro-Long

14.500.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل DECOCAT-180

8.750.000 ریالدو تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل DECOCAT-260

6.000.000 ریالیک تخته پرده

پرده پانچ دکوریما مدل Decomel-280

6.900.000 ریالیک تخته پرده