پرده دکوریما ، دسته ای از مقالات بر اساس انواع پرده بر اساس جنس و دوخت که ما در بخش های مختلف به بررسی آن ها خواهیم پرداخت